Wij treden in dit soort zaken zowel op voor de leverancier als voor de gebruiker.

De gebruiker

Helaas komt het erg veel voor dat afnemers de algemene voorwaarden van de leverancier niet goed lezen en dus geen goed beeld hebben van de risico’s die de betreffende transactie met zich brengt. Bij grote ICT-projecten is het echter altijd de moeite waard vooraf de algemene voorwaarden van de leverancier door een ervaren jurist te laten bekijken. Anders dan vrijwel iedereen lijkt te denken, is het in de praktijk vaak wel degelijk mogelijk de leverancier ertoe te bewegen bezwaarlijke bedingen te wijzigen of te schrappen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De leverancier

Algemene voorwaarden vormen een belangrijk onderdeel van de overeenkomsten die u afsluit. De voorwaarden zouden moeten dienen als een veilig vangnet in het geval zich onverhoopt een geschil voordoet. Soms kan worden volstaan met toepassing van branchevoorwaarden zoals de voorwaarden van Nederland ICT voorheen ‘ICT~Office’ en daarvoor, ‘FENIT’, maar vaak is het verstandig eigen algemene voorwaarden op te stellen die nauw aansluiten bij uw bedrijfsvoering.

Bij algemene voorwaarden is het van belang er op te letten dat deze op de juiste wijze worden ingepast in uw offertetraject of webshop. Indien dit niet gebeurt, loopt u het risico dat de algemene voorwaarden bij een geschil buiten toepassing gelaten worden. Wij kunnen u adviseren op dit onderwerp en zo nodig algemene voorwaarden voor u opstellen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.