Hoewel koop en levering van hardware juridisch minder gecompliceerd is als bij software het geval is, komen geschillen hierover heel vaak voor. Met name verschillen in inzicht met betrekking tot de conformiteit (voldoet de hardware aan hetgeen u hiervan mocht verwachten) de hiermede samenhangende verplichting van de leverancier tot reparatie of vervanging en de betalingsverplichting van de koper geven regelmatig stof voor conflicten. Van der Goen advocaten kan u adviseren in het stadium voordat het geschil is geëscaleerd en zo nodig hierover procedures voeren zoals wij dagelijks doen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.