Bij geschillen over domeinnamen komen verschillende rechtsgebieden samen. Met name het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het algemene aansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige daad) komen hierbij vrijwel altijd aan bod. Van der Goen advocaten heeft een ruime ervaring met het behandelen van dit soort zaken waarbij wij vanuit onze specialistische kennis op alle relevante rechtsgebieden over domeinnamen adviseren, onderhandelingen voeren en procederen, zowel voor de rechter (meestal in kort geding) als bij de verschillende arbitrage-instituten.

Ook bij het registreren en verstrekken van domeinnamen is voorkomen beter dan genezen en geldt dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Het is dus bij twijfel verstandig eerst advies in te winnen voor het registreren en het publiceren van een website achter een domein. Een onderneming met een ander recht, bijvoorbeeld een merkenrecht, zou uw plannen kunnen (proberen) te doorkruisen met als gevolg dat u zich gedwongen ziet de domeinnaam over te dragen of hierover te procederen.

Gezien het grote belang van internet voor veel ondernemingen kan het geregistreerd houden en/of het publiceren van een website door een derde (bijvoorbeeld een concurrent) een grote negatieve impact hebben. Vaak zijn er mogelijkheden om op te treden, maar hierbij moeten een aantal belangrijke strategische beslissingen worden genomen waarbij wij u graag adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.