Een business zonder website is inmiddels ondenkbaar. Met de enorme vlucht die het internetgebruik heeft genomen is ook de juridificering van het internet gestaag toegenomen. Tegenwoordig heeft vrijwel elke onderneming hiermee te maken. Of u nu producten verkoopt via uw website, online overeenkomsten sluit, direct-marketing via e-mail bedrijft of specifieke internetdiensten aanbiedt of afneemt. Wij hebben een ruime ervaring in de behandeling van internetgerelateerde zaken zoals vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten via internet, geschillen met betrekking tot online gesloten contracten en domeinnamen. Voorts adviseren wij met betrekking tot alle internetgerelateerde contracten die nodig zijn voor onder meer webhosting, webdesign, telecommunicatie en adviseren wij u hoe u e-commerceactiviteiten juridisch het beste kunt inrichten.

Verder hebben wij ruime ervaring met procedures inzake het, zeer in beweging zijnde, rechtsgebied van de aansprakelijkheid van ISP’s, met name over de vraag of ISP’s in het specifieke geval gehouden is een website offline te halen en/of de naw-gegevens van de verantwoordelijke van een website aan de eiser te verstrekken.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.